web-call koszyk
pl


SMARTsim uaktualnienie GPRS

Zwróć uwagę na zmiany w wykorzystaniu danych ustalone przez Unijne regulacje. W celu uniknięcia niezamierzonego nadmiernego wykorzystania usług GPRS, zostało uznane, że każdy użytkownik będzie miał miesięczny limit dla usług GPRS.

Po osiągnięciu 80% limitu, użytkownik otrzyma powiadomienie SMS. Dodatkowe powiadomienie SMS zostanie wysłane po osiągnięciu 100% limitu. Domyślny limit jest ustawiany automatycznie na € 50. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany limitu wg własnej dyspozycji.

Należy pamiętać, że po osiągnięciu 100% limitu, usługa GPRS wyłączy się aż do 1 dnia kolejnego miesiąca. Dodatkowo, każdy użytkownik jest w stanie włączyć / wyłączyć powiadomienia limitu 80%, w razie potrzeby. Można to zrobić wpisując *146*891# i naciskając przycisk „Wybierz” lub przycisk „Wyślij”.

Aby zmienić limit użycia GPRS, podaj następujące symbole na telefonie i naciśnij przycisk „Wybierz” lub „Wyślij”: *146*891*kwota#, gdzie „kwota” jest wartością pożądanego limitu.

Przykład: Chcesz podnieść limit z domyślnego €50 do €200. Wprowadź następujący tekst w telefonie *146*891*200# i naciśnij „Dzwoń” lub przycisk „Wyślij”.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt na Wsparcie