Nieograniczona komunikacja z SMARTsim

Zorganizuj telekonferencję bez względu na to, gdzie jesteś!

Usługa SMARTsim Konferencja daje możliwość organizowania konferencji, wybierając numer +372993. Liczba jednocześnie dozwolonych uczestników, w tym użytkownika SMARTsim jest ograniczona do 10.

Ile to kosztuje
Użytkownik SMARTsim, który organizuje konferencję płaci za wszystkie połączenia wykonywane w ramach połączenia konferencyjnego, gdzie stawki są stosowane na podstawie połączeń do każdego uczestnika.

Jak zorganizować
Użytkownik SMARTsim (Użytkownik A) inicjuje połączenie na numer konferencji +372993 i należy nacisnąć klawisz gwiazdki (*), aby dodać nowego użytkownika z kodem międzynarodowym (np. 0037257894563 lub +37257894563 lub 37257894563).

Można dołączyć dowolny numer (nie tylko SMARTsim).

Jeśli 9 użytkowników zostało dodanych do konferencji, użytkownik A otrzymuje powiadomienie głosowe o uzyskaniu maksymalnego limitu wybieranych użytkowników, a następnie wróci do konferencji.